WETTELIJKE INFORMATIE

Uw advocaat
Liesbet Cottenie is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen.
Mr. Cottenie oefent het beroep van advocaat uit in het kader van een BV, waarvan de zetel gevestigd is te 2460 Lichtaart, Molenstraat 49A en met ondernemingsnummer 1001.768.983 (BV Elsee).
Het kantoor van mr. Cottenie is gevestigd te 2460 Lichtaart, Molenstraat 49A.
De beroepsaansprakelijkheid van mr. Cottenie is verzekerd bij Amlin Insurance, met zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37. De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen daarin opgenomen.
De aansprakelijkheid van mr. Cottenie kan slechts ingeroepen worden ten belope van de dekking van voormelde polis en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief dekking verleent.

Uw advocaat en de dienstverlening

U kan bij mr. Cottenie terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u mr. Cottenie bereiken:
per post: 2460 Lichtaart, Molenstraat 49A
per e-mail: info@advocaatcottenie.be
per telefoon: 014 72 74 84

Kosten

De prijs van de dienstverlening bestaat uit de overeengekomen erelonen en kosten.
Het uurtarief wordt met de cliënt bij het begin afgesproken en is afhankelijk van onder meer de aard, omvang, complexiteit en spoedeisendheid van het dossier.
Het uurtarief kan in functie van de looptijd van het dossier worden aangepast nadat de cliënt hiervan wordt ingelicht.

Beroepsregels en gedragscodes

Mr. Cottenie is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de balie van de provincie Antwerpen, die kunnen worden opgevraagd via info@balieantwerpen.be.

Kantoor

Molenstraat 49A
2460 Lichtaart (Kasterlee)

 

Contact

  • T. (32-14) 72 74 84
  • info@advocaatcottenie.be