SNELHEIDSOVERTREDING

U beging een snelheidsovertreding? U bent gedagvaard voor de Politierechter in Turnhout of elders in België? U maakt zich zorgen over een geldboete of een rijverbod?

Indien uw gecorrigeerde snelheid minder dan 30 km boven de toegelaten snelheid lag, zal u normaal gezien een voorstel tot minnelijke schikking ontvangen. Het is pas wanneer u dit niet aanvaardt, dat een dagvaarding voor de Politierechtbank zal volgen.

Zodra uw gecorrigeerde snelheid meer dan 30 km boven de toegelaten snelheid lag, zal u evenwel voor de Politierechtbank worden gedagvaard zonder dat eerst een minnelijke schikking zal worden voorgesteld. De Politierechter zal in dergelijk geval verplicht een rijverbod opleggen, dat kan variëren van 8 dagen tot 5 jaar, samen met een geldboete van minimum € 80,00 en maximum € 4.000,00.

Neem contact op met advocatenkantoor Cottenie dat u het eerste advies per telefoon kan geven en indien nodig snel een afspraak kan regelen.

Samen met u kunnen ter voorbereiding van de zitting de mogelijkheden worden nagegaan om de vrijspraak te vorderen (indien de feiten worden betwist), verzachtende omstandigheden in te roepen teneinde de geldboete tot een minimum te beperken of ervoor te zorgen dat geen rijverbod wordt opgelegd bijvoorbeeld wanneer u uw rijbewijs nodig hebt voor uw beroepsactiviteiten.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dekt deze de kosten en erelonen van uw advocaat en dit ongeacht wie de wagen bestuurde.

Kantoor

Molenstraat 49A
2460 Lichtaart (Kasterlee)

 

Contact

  • T. (32-14) 72 74 84
  • info@advocaatcottenie.be