ONGEVAL MET VLUCHTMISDRIJF

Wat betekent vluchtmisdrijf? Hoe kan uw advocaat u helpen als u wegens vluchtmisdrijf werd gedagvaard voor de Politierechtbank te Turnhout, Antwerpen, Hasselt of elders in België?

Bij een verkeersongeval is de bestuurder van een voertuig dat betrokken is bij het ongeval vaak in shock en weet hij niet altijd wat te doen. Hij begaat zo soms de fout om de plaats van het ongeval te verlaten zonder de nodige vaststellingen te laten doen en maakt zich daardoor soms onbewust strafbaar aan vluchtmisdrijf, dat in België zeer zwaar bestraft wordt.

Een bestuurder maakt zich schuldig aan vluchtmisdrijf zodra hij, wetende dat zijn voertuig oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest, de plaats van het ongeval verlaat met de bedoeling de dienstige vaststellingen te vermijden, zelfs indien het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

Dit houdt in dat, om te kunnen worden veroordeeld voor vluchtmisdrijf, de bestuurder zich ervan bewust moet zijn dat zijn voertuig oorzaak van of aanleiding tot een verkeersongeval was. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het niet noodzakelijk dat het ongeval ernstige materiële of lichamelijke schade heeft veroorzaakt opdat sprake zou kunnen zijn van vluchtmisdrijf. Het feit de plaats van het ongeval te verlaten na een lichte botsing met een ander voertuig zonder dat de vereiste vaststellingen werden gedaan, kan voldoende zijn om te spreken van vluchtmisdrijf, zelfs als daarbij weinig schade werd aangericht.

De wet voorziet de volgende zware sancties in geval van vluchtmisdrijf:

  • een geldboete van € 1.600,00 tot € 16.000,00 en/of een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

Indien het ongeval slagen en verwondingen aan een andere persoon tot gevolg heeft gehad, is de wetgever zelfs nog strenger en zijn de sancties nog zwaarder.

Mede gelet op de zware straffen is het aangewezen beroep te doen op een advocaat met een gedegen ervaring in verkeersrecht.

Uw advocaat zal nagaan of de mogelijkheid bestaat om het vluchtmisdrijf te betwisten en de vrijspraak te vorderen of een herkwalificatie naar het niet ter plaatse zijn gebleven na een ongeval, waarop lichtere straffen staan. Om te bepalen of in een welbepaald geval al dan niet sprake is van vluchtmisdrijf kan de Rechtbank rekening houden met diverse elementen, waaronder de rechtspraak en de rechtsleer dienaangaande, waarop uw advocaat zich kan beroepen om dergelijke vordering te onderbouwen.

Maar ook wanneer het vluchtmisdrijf niet kan worden betwist, zal uw advocaat een meerwaarde betekenen, aangezien deze er alles aan zal doen om argumenten aan te halen teneinde de geldboete en/of het rijverbod in de mate van het mogelijke te beperken.

Neem daarom contact op met advocatenkantoor Cottenie waar u op korte termijn een afspraak zal kunnen krijgen ter voorbereiding van de zitting voor de Politierechtbank, waarop het u vrij staat al dan niet persoonlijk mee aanwezig te zijn.

Als in het kader van uw autoverzekering beroep kan worden gedaan op de waarborg rechtsbijstand, hetgeen meestal het geval is, worden de advocatenkosten en –erelonen overigens volledig ten laste genomen door uw verzekeraar en dit ongeacht wie de wagen bestuurde.

Kantoor

Molenstraat 49A
2460 Lichtaart (Kasterlee)

 

Contact

  • T. (32-14) 72 74 84
  • info@advocaatcottenie.be